top of page
banner14_edited.jpg
故事班.png
適合對象
未命名-7.png
K1 - K3
課程目標
1.png
訓練學生邏輯思維
 
增強表達能力
教授禮儀儀態
 
提升學生與他人交談時的信心
 
tick.png
可選廣東話/
普通話授課
tick.png
本地/國際學校
tick.png
私人授課/自組小組 (最多1:4)
重點內容
8.png
故事班_1_edited_edited.png

圖卡排序

故事描述

豐富故事內容

【配合動作及禮儀】

故事班_2.png
故事班_3.png
故事班_4.png
故事班_7-01.png

完整表達想法

bottom of page